Slider

GJUTJÄRN

Näfveqvarns produkter gjuts i Småland och är tillverkade av återvunnet skrot. Produktionen är hantverksmässig
och sker i liten skala på ett av de få mindre gjuterier som finns kvar i landet. Den lokala tillverkningen innebär bra
arbetsvillkor och att långväga transporter kan undvikas. För att minska koldioxidutsläppen kommer gjuteriets
energi från vind- och vattenkraft. Tekniken som används är sandgjutning och gjutformarna består av
sammanpressad sand. Efter gjutningen återvinns sanden och används till bland annat fyllnadsmassa vid
bostadsbyggen.

Gjutjärn är ett levande material och varje produkt är unik. Rätt skött kan en produkt i gjutjärn hålla i generationer.
Den patina gjutjärnet får med tiden är en del av produktens unika värde. Näfveqvarns produkter är
efterbehandlade med alkoholbaserad färg för att tåla fukt och vatten. Hur länge färgen skyddar beror bland annat
på väder och vind. Vill man ge ny glans åt produkterna kan man borsta dem med stålborste och måla ett nytt
lager färg.