Slider

FRÅN KANONER TILL KRUKOR

Näfveqvarn är ett av Sveriges äldsta och främsta designföretag. Under första hälften av 1900-talet samlade Näfveqvarn den svenska designeliten och var under decennier världskänt för sin kvalitet och kreativitet. Storheter som Anna Petrus, Folke Bensow och Gunnar Asplund knöts till företaget och klassiska produkter skapades i det tidlösa materialet gjutjärn.

Dagens Näfveqvarn, har samma syn på kvalitet och design men med en ny syn på hållbarhet. Produktionen är fortfarande hantverksmässig men idag tillverkas produkterna av återvunnet skrot och efterbehandlas utan giftiga kemikalier. Produktionen sker i Sverige, på ett av de få mindre kvalitetsgjuterier som finns kvar i landet. Som energikälla används vind- och vattenkraft.

Den första masugnen på Näfveqvarns bruk tändes redan 1623. På den tiden tillverkade styckebruket främst kanoner. Läget intill Bråviken, mellan Nyköping och Norrköping, var strategiskt då området var känt för sina rikliga malmtillgångar och gruvor. Det möjliggjorde också transporter sjövägen, bland annat till Holland dit brukets kanoner exporterades. Under 1800-talet övergick produktionen till tillverkning av diverse handelsvaror som till exempel spisar, kokkärl, kaminer och plogar. Bruket fick ett gott rykte för sin kvalitet.

Under 1920-talet blev Näfveqvarn internationellt känt för sina produkter av gjutjärn, formgivna av tidens främsta arkitekter och konstnärer. År 1917 visades Venusurnan formgiven av skulptören Ivar Johnsson på Hemutställningen på Liljevalchs Konsthall i Stockholm. År 1919 började arkitekterna Folke Bensow och Uno Åhrén formge föremål för bruket. Åren därpå knöt bruket ytterligare kontakter med till exempel arkitekterna Gunnar Asplund, Ture Rydberg, Sven Markelius och skulptörerna Ansqar Almqvist, Carl Elmberg, Eric Grate och Anna Petrus.

Väl formgivna gjutjärnsföremål – till exempel urnor och utomhusmöbler – visades upp på utställningar som jubileumsutställningen i Göteborg 1923, världsutställningen i Paris 1925 samt konstindustriutställningen i New York 1927 och Stockholmsutställningen 1930. Utöver trädgårdsföremål tillverkade även bruket skulpturer och arkitektoniska utsmyckningar som än idag finns på flertalet byggnader som uppfördes under 1920-talet.

Flertalet av de föremål som formgavs under 1920-talet tillverkades ända in i mitten på förra seklet. Under 1950-talet övergick brukets produktion till att tillgodose industrin med gjutna föremål fram till att bruket lades ner 2010.

Hösten 2018 återupptog Eva Anegrund produktionen av ett antal av de produkter som gjorde Näfveqvarn världsberömt under brukets storhetstid. I dag gjuts produkterna i samma kvalitet som på 1920-talet, men med en annan syn på hållbarhet. Produkterna gjuts av återvunnet skrot och efterbehandlas utan giftiga kemikalier. Produktionen sker i Sverige, och som energikälla används vind- och vattenkraft. God formgivning som är hållbar både ur ett design- och miljöperspektiv.