TOBAKSBURK

6 250 kr

Slider

Skulptören och konsthantverkaren Carl Elmberg (1889–1955) arbetade efter sina studier i Tyskland och Italien hos skulptören Carl Milles innan han började arbeta självständigt. Bland Elmbergs arbeten finns porträttbyster, reliefer och offentliga utsmyckningar. För Näfveqvarns bruk formgav han ett flertal föremål av gjutjärn till exempel Dianalyktan som han formgav tillsammans med arkitekten Martin Westberg.

MATERIALET

Gjutjärn är ett levande material och varje produkt är unik. Rätt skött kan en produkt i gjutjärn hålla i generationer. Den patina gjutjärnet får med tiden är en del av produktens unika värde. Näfveqvarns produkter är efterbehandlade med alkoholbaserad färg för att tåla fukt och vatten. Hur länge färgen skyddar beror bland annat på väder och vind. Vill man ge ny glans åt produkterna kan man borsta dem med stålborste och måla ett nytt lager färg.

Skulptör: Carl Elmberg
Höjd 13,5 cm
Diameter: 11,5 cm
Vikt: ca 3 kg

6 250 kr
Category: Tags: ,
Slider